NÁŠ AEROKLUB…

  • je jedním z nejstarších v České republice
  • v dubnu 2020 oslavil 100 let své existence
  • spojuje aktivní i pasivní příznivce letectví a profesionály
  • má za členy mnoho vynikajících pilotů a parašutistů
  • je neustále otevřen novým členům

Historie

Začátky a poválečná léta

Aeroklub Brno-Slatina je přímým pokračovatelem Moravského Aeroklubu, který byl založen 16. dubna 1920 na valné hromadě Československého aviatického klubu v Praze. Zakládajícím členem a čestným předsedou byl prezident Československé republiky Tomáš G. Masaryk. Dne 12. listopadu 1922 získal Moravský aeroklub zastoupení ve sportovní komisi ARČS a ve Federation Aeronautique Internationale (FAI).

Do roku 1939 letecký park tvořilo celkem 53 letounů různých typů od Aero A-1.28 až po Zlín Z-XII.125. Od roku 1945 pak letecký park tvořilo více jak 200 letounů, mezi kterými nechyběly typy jako Morane Saulnier MS-230, He 72 Heinkel Kadet, K-65 Čáp, Polikarpov Po-2, Piper L-4, Sokol M-1 C, Zlín Z-23 Junák, celá řada Trenérů, Antonov An-2, L-40 Metasokol, Jakovlev Jak-11, L-60 Brigadýr, L-200 Morava a vrtulníky HC-102 a Mikojan Mi-2.

Od roku 1929 díky vstřícnosti Ministerstva veřejných prací měl Moravský Aeroklub zázemí v malém hangáru na státním letišti Brno-Černovice, které bylo pro provoz otevřeno 24. května 1926. Už do roku 1936 Aeroklub vycvičil jenom pro potřebu vojenského letectva více jak 30 pilotů, z nichž 22 v následující válce v boji za svobodu položilo své životy. O jeho předválečné aktivitě svědčí také fakt, že v květnu 1939 německá okupační armáda zabavila Aeroklubu kromě veškerého majetku i 18 sportovních letounů.

První poválečná valná hromada Moravského Aeroklubu byla svolána 26. ledna 1946. Jednání vyústilo v sloučení s leteckými zájmovými skupinami brněnské Zbrojovky a odboru vysokoškolského sportu. V únoru 1946 se konalo ustavující shromáždění Moravskoslezského zemského aeroklubu, který byl spolu s dalšími aerokluby v roce 1956 začleněn do Dobrovolného svazu lidového letectví (DOSLET). Konečně v březnu 1953 byly aerokluby zařazeny do Svazu pro spolupráci s armádou (Svazarm). Do této doby lze datovat přijetí názvu Aeroklub Brno-Slatina pro skupinu sportovců, která se zabývala především motorovým létáním a parašutizmem.

Přesun z letiště Brno-Černovice

Aeroklub Brno-Slatina byl civilním provozovatelem letiště Brno-Černovice (LKCL) až do 30. září 2001, kdy byl provoz letiště ukončen z důvodu přípravy rozsáhlé průmyslové zóny. V následujícím období odprodal Aeroklub Brno-Slatina svůj stávající hangár a další nemovitosti Statutárnímu městu Brnu a dohodl se s ním na poskytnutí výrazné finanční pomoci pro vybudování nového zázemí na jižní straně letiště Brno-Tuřany. Po překonání vážných legislativních, technických a finančních problémů se v prosinci 2009 podařilo zkolaudovat nový areál i se zázemím základny letecké záchranné služby firmy Alfa Helicopter, spol. s r.o.

Současnost

Aeroklub je rozdělen do dvou samostatných provozních celků, a to Odboru motorového létání a Parašutistického odboru.

Odbor motorového létání

Odbor motorového létání, nebo zkráceně Motorový nebo Moto odbor (MO), se zabývá provozem letounů a sportovních létajících zařízení kategorie ULL. Ke konci roku 2016 je v MO zapsáno 88 pilotů motorových letounů a ultralightů, tedy držitelů licencí ULL, PPL(A), CPL(A) a ATPL(A). Také je mezi nimi několik pilotů vrtulníků.

V současnosti provozuje MO dva stroje, jejichž detailní popis naleznete níže na této stránce. Zároveň MO zabezpečuje hangárování letadel, které aeroklub nevlastní, jsou však členům k dispozici. Od roku 2023 se bude jednat o letoun Cessna F172M. MO taktéž zajišťuje piloty a jejich výcvik pro vysazování parašutistů v rámci parašutistického odboru.

Odbor parašutistický

Bližší informace o Parašutistickém odboru naleznete na stránkách parašutistů.
Můžete se například podívat na videa ze seskoků, nebo se přihlásit do paraškoly, kde Vás zkušení instruktoři provedou základním výcvikem, který zakončíte samostatným seskokem z letadla na moderním řiditelném padáku typu křídlo.

 

Poděkování

Za dobu své existence Aeroklub Brno-Slatina vychoval a vycvičil stovky pilotů a parašutistů. Z řad jeho členů vyšli hrdinové, kteří neváhali bojovat a položit svůj život za svobodu, vynikající sportovci, kteří překonali světové, evropské a národní rekordy napříč leteckými disciplínami, a kvalitně vycvičení piloti, kteří pracovali a pracují pro vojenské a civilní letectvo. Součástí Aeroklubu Brno-Slatina je i Klub pilotů – veteránů, Klub parašutistů – veteránů a Klub příslušníků a příznivců RAF, ve kterém v roce 1996 čestné členství osobně přijalo Její Veličenstvo královna Alžběta II.

Poděkování patří všem generacím našich členů, protože jedině díky jejich mnohdy nezměrnému úsilí a nezlomné vytrvalosti Aeroklub překonal všechny překážky, které mu jeho dlouhá historie přinesla. Za to, že dnes máme svoje vlastní nové zázemí, patří velký dík Statutárnímu městu Brnu a firmě Alfa Helicopter, spol. s r.o. Předem pak za minimum překážek a za účinnou podporu poděkování patří všem, kteří jakkoliv, čímkoliv a kdekoliv ovlivňují a budou ovlivňovat letecké sporty a všeobecné letectví vůbec.

 

 

Naše flotila

Ultralehký letoun ALTO 912 TG OK-ZUN 20

Rozpětí: 8,2 m
Délka: 6,15 m
Výška: 2,25 m
Max. vzletová hmotnost: 450 kg
Motor: Rotax 912 ULS (100 HP)
Vrtule: KievProp ВИШ (elektricky stavitelná za letu, stálých otáček)
Cestovní rychlost: cca 180 km/h

Copyright © 2020 Aeroklub Brno-Slatina. Všechna práva vyhrazena.

Webhosting - YellowPoint.cz

Development - Marek Šudák